Bæredygtighed i Live Culture
Bæredygtighed i Live Culture
Bæredygtighed i Live Culture
Bæredygtighed i Live Culture
Bæredygtighed i Live Culture

Bæredygtige tiltag

Ansvarlig drift af liveoplevelser

MILJØ OG KLIMA ER EN DEL AF VORES VÆRDISÆT

I Live Culture arbejder vi med udvalgte elementer i FN’s Verdensmål, og vi implementerer løbende tiltag for at forbedre bæredygtigheden og bidrage til at passe godt på vores natur og planet.

F.eks. arbejder vi med grøn strøm til Olympen Live, hvor vi har indgået samarbejde med SEF ENERGI, der sikrer certificeret vindmøllestrøm til musikken på festivalen.

 

TRANSPORT

Transport er en af de største CO2-syndere. Vi opfordrer derfor alle gæster, musikere og samarbejdspartnere til at minimere kørsel til og fra vores arrangementer og til at vælge de grønnest mulige transportformer.

Vi sørger altid for at informere publikum om offentlige transportmuligheder til koncerter og shows og indsætter shuttlebusser til events, hvor der er større risiko for øget biltransport.

Det gælder bl.a. til Olympen Live, hvor der kører shuttlebusser fra Odense, Faaborg, Rudkøbing og Svendborg. Herudover har vi fokus på at skabe gode forhold for cyklister.

 

ENERGIFORBRUG

Vi stræber konsekvent efter at benytte grøn strøm, men er desværre ikke altid herre over, hvorvidt energiselskaberne kan levere og garantere dette. Til Olympen Live leveres al strøm til scenen med vindmøllestrøm fra SEF.

 

LORT PÅ STYRET ELLER STYR PÅ LORTET

Lad os svine mindre og sortere vores affald, så det kan genanvendes. Vi har i Live Culture i mange år arbejdet med affaldssortering, og for hvert år, der går, bliver vi bedre og bedre. Nøgleordene er begrænsning af ressourceforbruget, korrekt sortering og genanvendelse.

Vi guider også publikum til at sortere affald og har i 2022 indført returordning på engangskrus ved udendørskoncerter – alene for at sikre den bedst mulige sortering og renholdelse af koncertpladserne.

 

CO2-NEUTRALE HJEMMESIDER

I Live Culture er det ikke godt nok kun at have en politik: Det har i mange år været naturligt for os at arbejde med at passe på miljøet, sortere affald, tænke bæredygtigt og generelt bidrage til at udlede mindre CO2 – og vi eksekverer og udvikler løbende vores konkrete indsatser.

Det gælder også vores hjemmesider: de er hostet ved Curanet, der er 100% dansk og 100% grønt. Datacenteret kører på vedvarende energi, der er 100% baseret på grøn og CO2-neutral energi, og derudover har Curanet gjort en række tiltag for løbende at minimere klimaaftrykket. Alle leverandører til datacenteret er desuden certificeret.

Endelig har vi valgt at deltage i et dansk klimainitiativ, hvor vi har fået certificeret vores hjemmesider, så deres CO2-udledning neutraliseres – også selvom vi allerede har valgt at hoste klimaneutralt.

Baggrunden for initiativet er, at internettet og computerbrug i dag er årsag til større CO2-udledning end luftfarten grundet det store strømforbrug. I samarbejde med andre virksomheder, små som store og på tværs af brancher, er vi derfor gået sammen om at bidrage til neutralisering af den CO2, vores hjemmesider udleder.

Ordningen administreres af IngenCO2.dk, og hos revisionshuset Deloitte forestår de løbende gennemgange og kvalitetssikring af CO2-opgørelserne.

Vi CO2-neutraliserer gennem IngenCO2.dk bl.a. ved at opstille nye vedvarende energikilder (f.eks. vinprojekter i Tyrkiet), vandborings- og varmeprojekter i Afrika og ved deltagelse i CO2-reducerende projekter.

 

MADSPILD

Hvert år serverer vi mange 1.000 portioner mad, bl.a. til vores frivillige, crew og artister. Gennem flere år har vi arbejdet på at reducere madspild. Vi sørger blandt andet for, at overskydende portioner bringes videre til lokale herberg og andre trængende.

I 2023 har vi desuden  indført et ’bødesystem’, der bl.a. betyder, at artister og crews skal betale en bøde ved bestilling af for meget mad. Bødebeløbet giver vi videre til en nonprofit-organisation, der udelukkende arbejder for at reducere CO2.

 

PLAST

For at begrænse salg af plastikflasker indførte vi i 2022 til Olympen Live og i Den Fynske Landsby, at publikum må medbringe egen vandflaske, som gratis kan fyldes med postevand under koncerterne.

Krus til fadøl, sodavand og drinks fremstilles af genanvendeligt plast, og af hensyn til korrekt sortering har vi indført returordning på alle krus.

 

PRINT OG TRYK

Vi printer naturligvis så lidt som muligt, og når vi printer, er det altid miljømærket og gerne genbrug.

Vores outdoor-bannere gemmes og genbruges, og i 2023 har vi, i samarbejde med Forvandlingens Værksted, omdannet tidligere outdoor-bannere til sækkestole og hængekøjer.

Materialet er indsamlet gennem det forgangne år, og for at sikre sækkestole og hængekøjer produceres så skånsomt og bæredygtigt som muligt, er begge dele produceret af 80% genbrug – kun med undtagelse af sikkerhedssnor, sytråde og lign.

Samarbejdspartnere
Jysk Fynske Medier
Jysk Fynske Medier
SEF ENERGI https://sef.dk/
SEF ENERGI
Albani stolt sponsor af livemusikken
Albani
Den Fynske Landsby
Den Fynske Landsby
Orloff
Multiline
IngenCO2 IngenCO2 er et globalt klimainitiativ.
IngenCO2