Bæredygtighed i Live Culture
Bæredygtighed i Live Culture
Bæredygtighed i Live Culture
Bæredygtighed i Live Culture
Bæredygtighed i Live Culture

Bæredygtige tiltag

Ansvarlig drift af liveoplevelser

MILJØ ER EN DEL AF VORES VÆRDISÆT

Vi arbejder med udvalgte elementer i FNs Verdensmål. I Live Culture implementere vi løbende tiltag for at forbedre bæredygtigheden og bidrage positivt til at passe godt på vores natur. Vi arbejder f.eks. med grøn strøm til Olympen Live, hvor vi har indgået samarbejde med SEF ENERGI, der sikrer certificeret vindmøllestrøm til musikken på festivalen.

 

TRANSPORT

Transport er en af de største CO2 syndere. Vi opfordrer alle gæster, musikere og samarbejdspartnere til at minimere kørsel og vælge de grønneste transportformer.

Helt konkret sikrer vi altid at informere publikum om offentlige transportmuligheder og indsætter shuttlebusser til events hvor der er større risiko for øget biltransport, bl.a. til Olympen Live, hvor der kører shuttlebusser fra Odense, Faaborg, Rudkøbing og Svendborg. Derudover har vi fokus på at skabe gode forhold for cykellister.

 

ENERGIFORBRUG

Vi stræber altid efter at benytte grøn strøm, vi er desværre ikke altid herre over hvorvidt energiselskaberne kan levere og garantere grøn strøm. Til Olympen Live leveres al strøm til scenen med vindmøllestrøm fra SEF.

 

LORT PÅ STYRET ELLER STYR PÅ LORTET

Lad os svine mindre og sortere vores affald, så det kan genanvendes. Vi har i mange år arbejdet med affaldssortering og for hvert år der går bliver vi bedre og bedre. At begrænse ressourceforbruget, korrekt sortering og genanvendelse er nøgleord.

Vi guider publikum til at sortere affald og har i 2022 indført returordning på engangskrus ved udendørskoncerter, alene for at sikre bedst mulig sortering og renholdelse af pladserne.

 

CO2 NEUTRALE HJEMMESIDER

I Live Culture er det ikke godt nok kun at have en politik, vi eksekvere og udvikler løbende vores konkrete indsatser. Det er helt naturligt for os, og har i virkeligheden været i mange år, at arbejde med at passe på miljøet, sortere affald, tænke bæredygtigt og generelt bidrage til at udlede mindre CO2.

 

Vi hoster vores hjemmesider ved Curanet. Det er 100% dansk og 100% grønt. Datacenteret kører på vedvarende energi der er 100% baseret på grøn og CO2-neutral energi. Derudover har de en række tiltag for løbende at minimere klima-aftrykket. Alle leverandører til datacenteret er certificeret.

 

Derudover har vi valgt at deltage i et dansk klima-initiativ, hvor vi har fået certificeret hjemmesiderne, således vi sikre at neutralisere hjemmesiderne CO2 udledning og gøre en klimavenlig indsats online, også selvom vi allerede har valgt at hoste klimaneutralt. Baggrunden for initiativet er, at internettet og computerbrug i dag er årsag til mere CO2 udledning end luftfarten grundet det store strømforbrug. I samarbejde med andre virksomheder, små som store fra alle brancher er vi gået sammen om at bidrage til neutralisering af den CO2 vores hjemmesider udleder. Ordningen administreres af IngenCO2.dk. Revisionshuset Deloitte forestår de løbende gennemgange og kvalitetssikring af CO2 opgørelserne.

Vi CO2 neutraliserer igennem IngenCO2.dk bl.a. ved at opstille nye vedvarende energikilder (f.eks. vinprojekter i Tyrkiet), vandborings- og varmeprojekter i Afrika og ved deltagelse i CO2 reducerende projekter.

 

MADSPILD

Hvert år serverer vi mange 1000 portioner mad, bl.a. til vores frivillige, crew og artister. Her har vi igennem flere år arbejdet på at reducere madspild. I de seneste år, har vi sikret at overskydende portioner bringes videre lokalt til herberg og andre trængende, for derved at undgå madspild. I 2023 har vi indført et ’bødesystem’, der bl.a. betyder, at artister og crews skal betale en bøde, ved bestilling af for meget mad. Bødebeløbet giver vi videre til en nonprofit organisation der udelukkende arbejder for at reducere CO2.

 

PLAST

For at begrænse salg af plastikflasker, indførte vi i 2022 til Olympen Live og i Den Fynske Landsby, at publikum må medbringe deres egen vandflaske som gratis kan fyldes med postevand under koncerterne.

Krus til fadøl, sodavand og drinks fremstilles af genanvendeligt plast og af hensyn til korrekt sortering, har vi indført returordning på alle krus.

 

PRINT OG TRYK

Vi printer naturligvis så lidt som muligt. Når vi printer er det altid miljømærket og gerne genbrug. Outdoorbannere gemmes og genbruges. I 2023 har vi i samarbejdet med Forvandlingens Værksted, forvandlet tidligere outdoorbannere til sækkestole og hængekøjer. Vi har indsamlet materiale til sækkestolene igennem 1 år, for at sikre sækkestolene produceres så skånsomt og bæredygtigt som muligt, det betyder bl.a. at sækkestolene og hængekøjerne er produceret af 80% genbrug, kun med undtagelse af sikkerhedssnor, sytråde og lign.

Samarbejdspartnere
Jysk Fynske Medier
Jysk Fynske Medier
SEF ENERGI https://sef.dk/
SEF ENERGI
Albani stolt sponsor af livemusikken
Albani
Den Fynske Landsby
Den Fynske Landsby
Orloff
Multiline
IngenCO2 IngenCO2 er et globalt klimainitiativ.
IngenCO2